bcause big

Описание: Сайт на Фондация „Помощ за благотворителността в България”

Задание: Дизайн, изработка на сайт и абонаментна поддръжка

Технология: PHP, MySQL, JScript, CSS3, HTML5, AJAX

Клиент: Фондация „Помощ за благотворителността в България”

Дата: Юни, 2017

Статус: Активен

Уеб адрес: www.bcaf.bg

Search