forum soc pr big

Проект: Изграждане на уебсайт на Форум "Социални предприятия в България"

Клиент: BCause Foundation

Автори: Илко Вакарелов, Камелия А. Станчева

Технология: CMS, PHP 7.2, SCSS, MySQL, JS, HTML5

Search