Описание: Сайт за продажба на индустриални имоти на Галакси Инвестмънт Груп

Задание: Дизайн и изработка на сайт

Технология: PHP, MySQL, JScript, CSS3, HTML5, AJAX

Клиент: "Галакси Инвестмънт Груп" ООД

Дата: Юли, 2014

Статус: НЕактивен

Search