Описание: OSCE (Организация за сигурност и сътрудничество в Европа) - Платформа за обучение по етика

Задание: Дизайн и изработка на сайт - Платформа за обучение по етика

Технология: PHP, MySQL, JScript, CSS3, HTML5, AJAX

Клиент: OSCE (Организация за сигурност и сътрудничество в Европа)

Дата: Април, 2014

Статус: НЕактивен

Search