Описание: Сайт на "Магнетична България"

Задание: Проект за дизайн, лого и иработка на сайта

Технология: PHP, MySQL, JScript, CSS3, HTML5, AJAX

Клиент:  "Магнити" ЕООД

Дата: Ноември, 2014

Статус: НЕактивен


Search