Описание: Официален сайт на Сдружение Агролинк

Задание: Дизайн и изработка на сайт

Технология: PHP, MySQL, JScript, HTML5, CSS3, AJAX

Клиент: Сдружение Агролинк

Дата: Юли, 2012

Статус: Активен

Уеб адрес: www.agrolink.org

Search