Описание: Личен сайт на Донка Путрунова - писател

Задание: Дизайн и изработка на сайт

Технология: PHP, MySQL, JScript, Flash, AJAX

Клиент: Донка Путрунова

Дата: Декември 2011

Статус: Активен

Уеб адрес: www.donkapetrunova.com

Search