Описание: Сайт по Проект „Съвместно приложение на иновативни инструменти за развитие на ново поколение предприемачи и професионалисти" (Jinger)

Задание: Дизайн и изработка на сайт - учебна платформа за предприемачи

Технология: PHP, MySQL, JScript, CSS3, HTML5, AJAX

Клиент:  Фондация "Каузи" Дупница

Дата: Декември, 2015

Статус: Неактивен

Search