Описание: Официален сайт на Фондация "Зелена улица"

Задание: уеб дизайн, разработка

Технология: PHP, MySQL, JScript, Flash, ActionScript, AJAX

Клиент: Фондация "Зелена улица"

Дата: февруари 2011;

Статус: Активен

Уеб адрес: www.greenstreetfoundation.eu

Search