Описание: Официален сайт на Българската асоциация на професионалните преводачески агенции (БАППА)

Задание: Дизайн и изработка на сайт

Технология: PHP, MySQL, JScript, CSS3, HTML5

Клиент:  БАППА

Дата: Октомври, 2014

Статус: НЕктивен

Search