СНЦ „Инициатива за равни възможности" с финансовата подкрепа на Фондация „Тръст за социална алтернатива" представя програма "Узаконяване на домовете на ромите"

Search