Описание: Фирмен сайт на PrePress Express Ltd

Задание: Дизайн и изработка на сайт

Технология: PHP, MySQL, JScript, CSS3, HTML5, AJAX

Клиент:  PrePress Express

Дата: Май, 2015

Статус: Онлайн

Уеб адрес: www.prepressexpress.eu

Search