Описание: Интернет сайт на Equal Opportunities Initiative

Задание: дизайн и изработка

Технология: PHP, MySQL, JScript, HTML5, CSS3, AJAX

Клиент: Equal Opportunities Initiative

Дата: Октомври, 2012

Статус: Активен

Уеб адрес: http://www.equalopportunities.eu/

Search