Описание: Официален сайт на ФЕРНЕТ БЪЛГАРИЯ ООД - сдружение за панаирни и изложбени услуги, град Пловдив.

Задание: дизайн и разработка

Технология: PHP, MySQL, JScript, Flash, AJAX

Клиент: Фернет България ООД

Дата: Януари 2012

Статус: Активен

Уеб адрес: www.fairnet.bg

Search