Описание: Официален сайт Фондация "Светът на Мария"

Задание: Дизайн и изработка на сайт

Технология: PHP, MySQL, JScript, CSS3, HTML5, AJAX

Клиент:  Фондация "Светът на Мария"

Дата: Февруари, 2015

Статус: В процес на доизграждане

Уеб адрес: www.mariasworld.org/

Search