Графичен дизайн и предпечат - цени

Всички цени са ориентировъчни и подлежат на договаряне в зависимост от сложността нa поръчката, сроковете за изпълнение и обемите.
Цените са за дизайн и предпечатна подготовка. Ако се нуждаете и от печат - имаме дългосрочно партньорство с печатници в София и страната.
Ако имате нужда от фотографски услуги - имаме собствено студио, предлагаме продуктова фотография и фотография с дрон.

РЕКЛАМНА ЛИСТОВКА или ПЛАКАТ
Включва: проект, използване на изображения от наш клипарт или подадени от клиента, страниране, корекции, генериране на PDF файл. Не включва правене на снимки и тяхната обработка.

А5, А6 (и по-малки): едностранно - 40 лв, двустранно - 70 лв
A3, А4: едностранно - 80 лв, двустранно - 140 лв
А1, A2: едностранно - 150 лв

При повишена сложност на проекта, цената се уточнява допълнително.

 

РЕКЛАМНА ДИПЛЯНА - двустранна
Включва: проект, използване на изображения от наш клипарт или подадени от клиента, страниране, корекции, генериране PDF файл. Не включва правене на снимки и тяхната обработка.

KAYA print designразгънат формат А5
1 сгъвка -> 4 стр. 80 лв
2 сгъвки -> 6 стр. 120 лв

разгънат формат А4
1 сгъвка -> 4 стр. 100 лв
2 сгъвки -> 6 стр. 140 лв

разгънат формат A3
1 сгъвка -> 4 стр. 140 лв
2 сгъвки -> 6 стр. 180 лв

При повишена сложност на проекта, цената се уточнява допълнително.

 

ВЕСТНИЦИ И СПИСАНИЯ
Дизайн и предпечат при готови текстове и графики:
А4, А5 - 30 лв/стр.
А2, А3 - 40 лв/стр.

С подготвяне на материали и илюстрации от нас:
A4, А5 - 45-60 лв/стр.
А2, A3 - 60-90 лв/стр.

БРОШУРИ, ПРОСПЕКТИ, КАТАЛОЗИ
Дизайн и предпечат при подадени от клиента текстове и изображения:
A5/A4 - базова цена 30 лв/стр.

Не включва правене на снимки и тяхната обработка. При повишена сложност на проекта, цената се уточнява допълнително. Цената е свързана и с броя продукти, представени на една страница.

 

KНИГИ
Корица на книга
Базова цена: 120 лв
Проект с илюстрация: 200 лв
Вътрешни илюстрации - 50-100 лв/бр.

Книжно тяло
Страниране, художествена литература (само текст): 5 лв. на страница

В цената са включени: изготвяне на графичен проект, страниране на вече набран текст, нанасяне на една коректура, генериране на готов файл за печат. В цената не са включени работа на коректор, както и нанасяне на втора и последващи коректури.

Цената за оформяне на техническа литература се договаря в зависимост от сложността.

Таблици и графики се остойностяват допълнително.

 

ЛОГО ДИЗАЙН
СЪЗДАВАНЕ НА ФИРМЕН ЗНАК (ЛОГО)

От 200 лв - в зависимост от сложността

 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА, ВИЗИИ ЗА СОЦИАЛНИ МРЕЖИ (facebook, twitter)
40-160 лв според сложността

 

ПОКАНА, КАРТИЧКА - 30-50 лв

ФИРМЕНА ПАПКА - 40-60 лв

ГЛАВА НА КАЛЕНДАР - 80 лв

ЕДНОЛИСТОВ КАЛЕНДАР 140 лв

 

ЕТИКЕТИ НА ПРОМИШЛЕНИ И ТЪРГОВСКИ СТОКИ
Основен проект - 150 - 200 лв
За всяка следваща разновидност на същия етикет – 100 - 150 лв
 

ПРОМИШЛЕНИ ОПАКОВКИ
Основен проект - базова цена 200 лв
За всяка следваща разновидност на същата опаковка – базова цена 150 лв

 

РОЛ-БАНЕРИ, ТРАНСПАРАНТИ, БИЛБОРДОВЕ

Художествен проект: 80 - 150 лв
Сложен проект или 2 варианта: 200 - 380 лв

 

ОБРАБОТКА НА КАТАЛОЖНИ СНИМКИ
Тифец (изрязване по контур на заснетия обект), ретуш, монтаж, прилагане на филтри: от 25 лв/бр.

 

ИНДИВИДУАЛНА РАБОТА С ДИЗАЙНЕР
35 лв/час

 


ЗАБЕЛЕЖКИ

За извънредна работа по спешна заявка от клиент в почивни дни и по време на официални празници цените са с 50% над обявените тарифи.

Заявки се приемат писмено в рамките на работните дни по електронна поща.

Посочените цени са БЕЗ ДДС в размер на 20%.

 

Последна редакция: 13 януари 2021

Search