За контакт

t: 0887 24 70 13
t: 0887 25 83 31

София 1000, ул. "Ген Паренсов" №23

е: kayapro@gmail.com

За да получите подробна информация
или да ни изпратите специфично запитване
и работни файлове, моля пишете ни.

Работното време на офиса е
от понеделник до петък,
от 9:30 до 18:00 часа.

 facebook: KAYAPRObg
Instagram: KAYA_bg

 

Image

StreamEvent.bg - многокамерно професионално излъчване на живо на събития, конференции, спектакли, презентации, обучения, спортни събития и др.

Посетете страницата на нашата специализирана услуга STREAMEVENT.bg

STREAMEVENT.bg е партньорска услуга на компаниите Кая Про ООД и Саундвижън ЕООД.
Ние сме специалисти в производството на видео съдържание и многокамерно излъчване на живо (live video streaming) в интернет. Създаваме в реално време видео съдържание за национални и международни агенции, търговски компании и марки, медии и нестопански организации. Използваме най-новите технологии за видео излъчване, за да разкажем най-добре Вашата история.

Search